25.03.2012 - Säde karika III etapp

Säde karika III etapp toimub 25. märtsil kell 10 EMÜ maneežis.  
Kohtunikeks on Inge Ringmets ja Keida Tirmaste.

Registreerimine


Koerad on jagatud kahte võistlusrühma: 
  • Algajad – koerad, kes pole veel ametlikel võistlustel osalenud või võistlevad A1-s 
  • Edasijõudnud – koerad, kes võistlevad A2-s või A3-s

Algajatel on kavas 2 hüpperada (Ühel rajal valikuvõimalus, kas läbida tunnel või slaalom. Slaalomi läbimise korral lahutatakse lõppajast 3 sekundit.) 

Edasijõudnutel on kavas 1 hüpperada ja 1 agilityrada (Ette antakse esimesed ja viimased takistused, vahepealsete takistuste läbimise järjekorra valib koerajuht ise.) 

Võistlusraja läbimise hindamine ja diskvalifitseerimine toimub vastavalt EKL agilityvõistluste eeskirjadele. Lubatud on maiuse ja mänguasja kasutamine ning abiline stardis. 

Võistlejate paremusjärjestuse määramisel võetakse aluseks karistuspunktide summa (võistlusradade läbimisel tehtud rajavead ja ajaviga). Kui koerte karistuspunktide summa on võrdne, saab kõrgema koha võistlusraja kiiremini läbinud koer. 

Autasustatamine toimub kahe jooksu koondtulemuste põhjal ning autasustatakse algajate võistlusklassi viit ja edasijõudnute kolme parimat võistlejat. 

Võistlustasu Säde liikmele 5 eurot ja mitteliikmele 7 eurot tasuda kohapeal.

Lisaselgitused:
Platsil on takistused, millest ainult osa on nummerdatud. Numbritest on rajal olemas esimesed ja viimased, näiteks 1, 2 ja 3 ning 13, 14 ja 15. Seega puudu on numbrid 4 – 12 ehk 9 keskmist numbrit.
Võistleja ülesandeks on läbida 15 takistusest koosnev rada, mis algab takistustega 1, 2 ja 3 ning lõpeb vastavalt 13, 14 ja 15. Vahepealsed takistused ja nende läbimise järjekorra valib võistleja ise ilma numbrita takistuste hulgast. Iga ilma numbrita takistust tuleb läbida vähemalt ühe korra. Kogu rada kokku peab koosnema 15 takistusest ehk läbitavate takistuste arv on kõigil sama. (Raja pikkus sõltub põhiliselt siis takistuste 4 – 12 läbimise järjekorrast, mille saab ise valida.)
Tulemus saadakase vastavalt tavaliste agilityvõistluste eeskirjadele - aeg + rajavead. Ette antakse ka ideaalaeg, mille ületamise korral lisandub ajaviga.
Diskvalifitseerimine toimub siis, kui mõni nummerdatud takistustest (1–3 ja 13–15) ületatakse vales suunas või jäetakse vahele või kui mõni ilma numbrita takistus jäetakse läbimata või kui kokku tuleb rohkem või vähem kui 15 takistust antud juhul.
NB! Võistlustel võib takistuste arv ning ette antud esimeste ja viimaste numbrite arv olla erinev ülaltoodud näitest.  Tulevad üritused

Sponsorid